Image

Polityka jakości i środowiska

ŚRUBENA UNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca od ponad 190 lat sprawnie działającym, odpowiedzialnym i elastycznym producentem elementów złącznych, stawia sobie za cel utrzymanie wysokiego zadowolenia klienta i znaczącego udziału w rynku oraz zadowolenia właścicieli, przy jednoczesnej wysokiej dbałości o stan środowiska naturalnego na wszystkich etapach swojej działalności.

Zarząd firmy deklaruje:

 • odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • zmniejszanie niekorzystnych wpływów na środowisko w szczególności w zakresie: zanieczyszczenia gruntu, zrzutów do wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzania odpadów, emisji hałasu.
 • spełnienie wymagań prawnych oraz innych, do których spełnienia firma jest zobowiązana, lub zobowiązała się dobrowolnie, w tym dotyczących aspektów środowiskowych, wymagań normatywnych oraz specyficznych klientów (CSR), jak również utrzymywanie skuteczności Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem i ich ciągłe doskonalenie.

Nasze cele zamierzamy realizować poprzez:

 • spełnienie potrzeb klientów, ich najlepszą obsługę poprzez dostosowanie się do życzeń klientów w każdym aspekcie współpracy,
 • doświadczoną, zmotywowaną i wysoko wyszkoloną załogę, która stale podwyższa kwalifikacje,
 • doskonalenie jakości i technologii pod kątem spełniania oczekiwań klienta oraz ograniczania negatywnych wpływów na środowisko,
 • monitorowanie zużycia zasobów oraz wielkości emisji do środowiska,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i ciągłe doskonalenie,
 • zaangażowanie całego personelu na rzecz jakości i ochrony środowiska,
 • samokontrolę wszystkich operacji procesów realizacji wyrobów,
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem,

Środkiem do realizacji ustalonej Polityki Jakości i Środowiska są Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem oparte na EN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 i EN ISO 14001:2015.

Uznając znaczenie systemowego podejścia do zarządzenia jakością deklaruję osobiste zaangażowanie i wsparcie w zakresie stworzenia warunków zapewniających skuteczność niniejszej Polityki Jakości i Środowiska oraz przekazywanie pełnej informacji o naszej działalności proekologicznej wszystkim stronom zainteresowanym.

Niniejsza polityka została przekazana wszystkim działającym dla i w imieniu ŚRUBENA UNIA Sp. z o.o. oraz całej załodze przedsiębiorstwa, a za jej realizację w imieniu wszystkich pracowników przyjmuję pełną odpowiedzialność.

Wydanie V

Żywiec, dnia 01.02.2023


Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Andrzej Herma