Image
slide1.jpg

ŚRUBENA UNIA Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5
PL 34-300 Żywiec
www.srubena.pl

Sekretariat
Tel. + 48 33 475 05 50
Fax + 48 33 475 09 17
e-mail: srubena@srubena.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000777044
NIP 5472029479
VAT UE PL5472029479
Regon 240121640
Kapitał zakładowy spółki - 2 949 000 zł.
Kapitał wpłacony - 2 949 000 zł.