Image
Kierownik Działu Zakupów
Stanisław Rułka
tel. + 48 33 475 09 16
tel. +48 33 475 05 50 wew. 427
fax. + 48 33 475 09 15
kom. 501 496 942
e-mail: s_rulka@srubena.plKrystyna Hernas
tel. + 48 33 475 09 35
tel. +48 33 475 05 50 wew. 386
fax. + 48 33 475 09 15
e-mail: k_hernas@srubena.pl

Paweł Orłowski
tel. + 48 33 475 09 34
tel. + 48 33 475 05 50 wew. 421
fax. + 48 33 475 09 15
e-mail: p_orlowski@srubena.pl

Jakub Wiewióra
tel. + 48 33 475 09 37
tel. + 48 33 475 05 50 wew. 333
fax. + 48 33 475 09 15
e-mail: j_wiewiora@srubena.plKierownik Wydz. KPiK i Ekspedycji
Maciej Olszowski
tel. + 48 33 475 09 36
tel. + 48 33 475 05 50 wew. 295
fax. + 48 33 475 09 43
kom. 660 546 309
e-mail: m_olszowski@srubena.pl

Ogólne warunki zakupu - Śrubena Unia Sp. z o.o.
Wymagania jakościowe dla dostawców Śrubena Unia Sp. z o.o.
Platforma transportowa


INFORMACJA DLA DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW:
Magazyny czynne od poniedziałku do piątku od 6:00 do 13:30