Image

Dla zapewnienia skuteczności i wysokiego poziomu działania naszej firmy konieczny jest odpowiedni dobór i promocja kadr. Jest to możliwe w sytuacji gdy poszczególne zadania i prace wykonują ludzie optymalnie przygotowani do swoich zawodowych obowiązków.

Aktualne oferty pracy:

BRAK

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie uzależnione od kompetencji,
 • Pracę w stabilnym środowisku,
 • Szkolenia i rozwój,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Świadczenia z funduszu socjalnego,
 • Dofinansowanie pakietu sportowego.Proces selekcji kandydatów składa się z trzech etapów:

Etap 1.

Analizujemy wypełnione aplikacje. Szczególną uwagę zwracamy na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Jeżeli Twoja aplikacja będzie zgodna z naszymi wymaganiami to....

Etap 2.

zostaniesz zaproszony do naszego biura na spotkanie z pracownikiem działu Pracowniczego oraz z przyszłym przełożonym. W zależności od stanowiska w proces selekcyjny może być również zaangażowany Dyrektor Pionu, w którym chcesz pracować. Podczas tych spotkań, z jednej strony Ty będziesz miał możliwość uzyskania informacji o firmie, kulturze naszej organizacji oraz stanowisku, na które aplikujesz; z drugiej strony my uzyskamy więcej informacji dotyczących Ciebie, Twojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.

Podstawowym narzędziem selekcyjnym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Etap 3.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji zostaniesz powiadomiony o podjętej przez nas decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, wówczas spotkamy się z Tobą, by przedyskutować warunki zatrudnienia i zaproponować Ci podpisanie umowy o pracę.

Gdybyśmy jednak w tej chwili nie mogli zaoferować Ci pracy, Twoja aplikacja po uzyskaniu Twojej zgody zostanie umieszczona w naszej bazie.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ FIRMĄ, ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW!
Dział Pracowniczy

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śrubena Unia Sp z.o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Grunwaldzkiej 5, zwana dalej Spółką.
  Kontakt: dane.osobowe@srubena.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy. Natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
 4. Udostępnione przez Panią/Pana dana nie będą dalej udostępniane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie pod adresem e – mail: dane.osobowe@srubena.pl, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

W sprawie spotkania prosimy maile kierować na adres: srubena@srubena.pl, badź wypełniając formularz kontaktowy dostępny przy przeglądaniu witryny na tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym.