Image

Branża Konstrukcji Budowlanych

ŚRUBENA UNIA Sp. z o.o. należy do wiodących w Kraju i Europie producentów elementów złącznych dla branży konstrukcji budowlanych. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie sięga blisko 50 lat.

Komunikat Komisji Europejskiej w ramach wdrażania dyrektywy Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG ) Nr. 2012/C 176/01.

Komunikat ten informuje na stronie 8, że Komisja Europejska przedłużyła okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 1090-1 do dnia 01.07.2014.

W dniu 1.07.2014 skończył się okres przejściowy dla normy 1090-1. Zgodnie z tą normą wszystkie połączenia śrubowe do konstrukcji stalowych i aluminiowych powinny posiadać certyfikat CE (znak CE powinien być umieszczony na opakowaniach)

Dostawcy kompletów SB oraz HV(HR) powinni posiadać certyfikat CE (uzyskany przez producenta). Producent (dostawca) powinien posiadać również dokument ZKP (zakładowa kontrola produkcji)


Pliki do pobrania