Dla zapewnienia skuteczności i wysokiego poziomu działania naszej firmy konieczny jest odpowiedni dobór i promocja kadr. Jest to możliwe w sytuacji gdy poszczególne zadania i prace wykonują ludzie optymalnie przygotowani do swoich zawodowych obowiązków.

Aktualne oferty pracy: Główny spesjalista ds. księgowości

Opis stanowiska

 • Wyliczanie, księgowanie i uzgadnianie stanu rezerw/RMK/leasingu/podatku odroczonego
 • Wycena pozycji aktywów i pasywów
 • Czynności związane z zamknięciem miesiąca i roku
 • Udział w procesie automatyzacji i zwiększania efektywności w pracy działu księgowości
 • Przygotowywanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT
 • Przygotowanie i sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Współpraca przy sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych wg UoR / MSR/MSSF
 • Współpraca z audytorami finansowymi
 • Bieżąca współpraca z Główną Księgową

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse)
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • Znajomość MSR/MSSF, UoR, prawa podatkowego
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Znajomość systemów klasy ERP (znajomość Impuls Evo będzie atutem)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • Inicjatywa w działaniu i proaktywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana

Oferujemy

 • Umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w stabilnym środowisku
 • Szkolenia i rozwój kompetencji
 • Pakiet medycznyKlauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest: ŚRUBENA UNIA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec, NIP: 5472029479
Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Proces selekcji kandydatów składa się z trzech etapów:

Etap 1.

Analizujemy wypełnione aplikacje. Szczególną uwagę zwracamy na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Jeżeli Twoja aplikacja będzie zgodna z naszymi wymaganiami to....

Etap 2.

zostaniesz zaproszony do naszego biura na spotkanie z pracownikiem działu Pracowniczego oraz z przyszłym przełożonym. W zależności od stanowiska w proces selekcyjny może być również zaangażowany Dyrektor Pionu, w którym chcesz pracować. Podczas tych spotkań, z jednej strony Ty będziesz miał możliwość uzyskania informacji o firmie, kulturze naszej organizacji oraz stanowisku, na które aplikujesz; z drugiej strony my uzyskamy więcej informacji dotyczących Ciebie, Twojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.

Podstawowym narzędziem selekcyjnym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Etap 3.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji zostaniesz powiadomiony o podjętej przez nas decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, wówczas spotkamy się z Tobą, by przedyskutować warunki zatrudnienia i zaproponować Ci podpisanie umowy o pracę.

Gdybyśmy jednak w tej chwili nie mogli zaoferować Ci pracy, Twoja aplikacja po uzyskaniu Twojej zgody zostanie umieszczona w naszej bazie.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZĄ FIRMĄ, ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW!
Dział Pracowniczy

Dział Pracowniczy odpowiedzialny za zarządzanie procesem rozwoju pracowników wspiera realizację strategii biznesowej firmy poprzez:

- zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach, kreatywnych, otwartych na zmiany, zarówno z doświadczeniem zawodowym jak i absolwentów
- rozwój pracowników. Aby móc sprostać nowym wyzwaniom, pracownicy wspierani są przez szeroką ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz różne formy dokształcania
- motywacyjny system wynagradzania który pozwala doceniać zaangażowanie poszczególnych pracowników
- dobre warunki bytowe – fundusz socjalny, stołówka pracownicza, salki śniadaniowe, oazy ciszy.
W sprawie spotkania prosimy maile kierować na adres: srubena@srubena.pl, badź wypełniając formularz kontaktowy dostępny przy przeglądaniu witryny na tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym.